Raagtime - From Dawn till Dusk

Rāgas

Filtering on time 09-12 remove filter.

Title
Time
Chakra
Thaat
Abheri 09-12 Asavari Spotify
Asavari 09-12 Asavari Spotify
Asavari, Jogi 09-12 Bhairavi
Asavari, Komal Rishabh 09-12 Asavari Spotify
Asavari, Sindhura 09-12 Asavari
Barwa 09-12 Kafi
Bhairavi, Adi 09-12 Asavari
Bilawal, Jaij 09-12 Khamaj
Bilawal, Nat 09-12 Bilawal
Bilawal, Sukhiya 09-12 Bilawal
Chandrika, Uday 09-12 Asavari
Charukeshi 09-12
Desi 09-12 Asavari
Desi, Komal 09-12 Asavari
Dev Gandhar 09-12 Asavari
Gandhari 09-12 Asavari
Gyankali 09-12 Bhairavi
Jaiwanti 09-12 Todi
Jaunpuri 09-12 Asavari
Khat 09-12 Asavari
Khokhar 09-12 Khamaj
Kripavati 09-12 Asavari
Malagunji 09-12 Kafi
Manjiri, Rudra 09-12 Asavari
Manohari, Amba 09-12 Kafi
Naat Kuranjika 09-12 Khamaj
Rakta Hauns 09-12 Kafi
Ranjani, Kaam 09-12 Todi
Sakh, Dev 09-12 Asavari
Sameri 09-12 Asavari
Sarang, Madhmaad 09-12 Kafi
Sarang, Miyan Ki 09-12 Kafi
Todi, Anjani 09-12 Todi
Todi, Bhupali 09-12 Bhairavi
Todi, Bilaskhani 09-12 Bhairavi
Todi, Gujari 09-12 left_swadisthan Todi Spotify
Todi, Lachari 09-12 Asavari
Todi, Miyan Ki 09-12 Todi
Todi, Saheli 09-12 Todi
Varari, Salag 09-12 Todi